Dvdbogart » Specials » Fotosynthese

De fotosynthese ontrafeld

De fotosynthese ontrafeld Wat is fotosynthese precies? En door welke factoren wordt de werking beïnvloed? Ik ga het proces van de fotosynthese helemaal met u uitspitten, door middel van 6 verschillende experimenten! Door middel van experimenten wil ik onderzoeken:

Welke factoren hebben invloed op de fotosynthese, en op welke manier beïnvloeden die de fotosynthese?

Dat doel wil ik bereiken door:

 1. Het aantonen van zetmeel, als eindproduct van de fotosynthese, in bladeren van een plant.
 2. Het onderzoeken van de invloed van de hoeveelheid licht op de snelheid van fotosynthese.
 3. Het onderzoeken in welke mate de fotosynthese plaatsvindt bij verschillende kleuren licht.
 4. Het onderzoeken of er in prei glucose is gevormd door fotosynthese. En zo ja, in welke delen van de plant de prei de meeste glucose bevat.
 5. Het meten van de snelheid van de fotosynthese.
 6. Het onderzoeken bij welke golflengte de componenten chlorofyl A en B het meeste licht absorberen, met behulp van papierchromatografie en de spectofotometrie.

Ik heb deze special ingedeeld in zes hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt een experiment dat betrekking heeft op de te onderzoeken deelvragen, die hierboven vermeld staan. Daarbij vermeld ik de theorie die bij het experiment hoort, en geef ik mijn meetresultaten, en de conclusie. Daarna sluit ik mijn onderzoek af met een algemenen conclusie, die antwoord geeft op de hoofdvraag.

De artikelen behorende bij deze special zijn:
 • Zetmeelvorming in Bladeren
 • Invloed van licht/temperatuur op de snelheid van de fotosynthese
 • De afhankelijkheid van de fotosynthese van de golflengte van het licht
 • Aantonen van suiker en zetmeel in prei
 • Meten van de fotosynthese
 • Extractie bladgroen

Heeft u nog vragen op opmerkingen dan hoor ik deze graag. Onderaan ieder artikel is het mogelijk een reactie te plaatsen.
Zetmeelvorming in bladeren

Zetmeelvorming in bladeren

In planten wordt zetmeel gevormd. Maar hoe gebeurt dat? Welke factoren spelen daarbij een rol? En hoe kun je zetmeel in bladeren aantonen?
Invloed licht/temperatuur op snelheid fotosynthese

Invloed licht/temperatuur op snelheid fotosynthese

Welke factoren hebben invloed op de snelheid van de fotosynthese? Wat is de invloed van licht? En wat is de invloed van de temperatuur?
Meten van de fotosynthese

Meten van de fotosynthese

Hoe kun je de snelheid van de fotosynthese in planten meten? Welke proefopstelling moet je daarvoor maken? En wat gebeurt er dan eigenlijk in de plant zelf?
Extractie bladgroen

Extractie bladgroen

Hoe kun je onderzoeken bij welke golflengte van het licht de componenten chlorofyl a en b het meeste licht absorberen? Dat doe je met behulp van papierchromatografie en spectrofotometrie!
Gepubliceerd door Dvdbogart op 15-05-2008. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.